Gravures & broderies, exposition des artistes Roxane Kisiel & Sylvain Konyali